top of page

Vilkår og betingelser

Vennligst les våre vilkår og betingelser for medlemsskap hos Verksted Gruppen AS nøye da medlemsskap og bruk av nettstedet innebærer at du godtar vilkårene som angis her.

Personvern

All personlig informasjon eller materiale som sendes Verksted Grupens nettsted er underlagt Verksted Gruppens policy om personvern.

Nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet av informasjon

Vi er ikke ansvarlige dersom den informasjonen vi gjør tilgjengelig på dette nettstedet ikke er korrekt eller komplett. Din tillit til materialet på dette nettstedet er din personlige. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke eventuelle endringer i materialet og informasjonen som finnes på dette nettstedet.

Overføring

All ikke-personlig kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet ved elektronisk mail eller på annen måte, inkludert alle data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende er og vil bli behandlet som ikke konfidensiell og ikke personlig. Alt du overfører eller sender til Verksted Gruppen blir Verksted Gruppens eiendom og kan brukes til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til, overføring, kringkastning og oppslag.

Videre kan Verksted Gruppen fritt bruke (inkludert men ikke begrenset til utvikling, reklame og markedsføring) ideer, oppfinnelser, utvikling, forslag eller konsepter fra all kommunikasjon du sender til dette nettstedet. Enhver slik bruk er uten kompensasjon til parten som sender inn informasjonen.

Ved å sende informasjon garanterer du at det er du som eier materialet / innholdet, at det ikke er ærekrenkende og at Verksted Gruppens bruk ikke bryter tredjeparts rettigheter

Verksted Gruppen er ikke forpliktet til å bruke informasjonen som er gitt.

Linker til andre nettsteder

Linker på Verksted Gruppens nettside kan ta deg utenfor vår nettside, og Verksted Gruppen tar ikke ansvar for innholdet, nøyaktigheten eller funksjon til disse andre nettstedene. Linkene er i god tro og Verksted Gruppen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle senere endring i andre nettsteder som vil gi en link.

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Din bruk av denne nettsiden er på eget ansvar.

Verksted Gruppen er ikke økonomisk ansvarlig for avtalene inngått med de ulike leverandørene, og medlemsbedriften er selv ansvarlig for å kvalitetssikre avtalens omfang, betingelser og gunst. 

Verksted Gruppen opererer som en rådgivende part og alle kundeforhold vil kun være mellom leverandør og medlemsbedrift.

Vi forbeholder oss retten til å begrense eller avslutte ditt medlemsskap og din tilgang til dette nettstedet eller funksjon av dette nettstedet eller deler derav når som helst.

Oppfølging og kontakt

Du samtykker i at Verksted Gruppen og Verksted Gruppens til enhver tid gjeldene samarbeidspartnere/leverandører kan kontakte deg med informasjon, tilbud og nyhetsbrev.

Du samtykker i at Verksted Gruppens samarbeidspartnere/leverandører kan videreformidle salgstall, statistikk og annen relevant informasjon til Verksted Gruppen.
 

Oppdateringer angående ansvarserklæring

Vi forbeholder oss retten til å gjøre eventuelle endringer og rettelser på denne beskjeden. Vennligst kom tilbake til denne siden fra tid til annen for å gjennomgå disse og nye tilleggsopplysninger. 

bottom of page